Hur fungerar börsen?

David Kimberley
Published
January 10, 2023
Hur fungerar börsen?

Vi förklarar vad som händer när du handlar på börsen

Börsen är aktiemarknadens själ.

De flesta har en ungefärlig uppfattning om hur det går till att handla en aktiel, men mekanismerna som ligger bakom handeln kan vara lite mer diffusa. Här går vi igenom grunderna!

Låt oss göra en djupdykning

En börs är en marknadsplats som drivs av utbud och efterfrågan. Historiskt sett fungerade börser som livliga medeltida marknader eller kaotiska basarer, där handlare kunde ropa ut priser och handla direkt med varandra.

Det finns ett fåtal börser som fortfarande har direkthandel, till exempel London Metal Exchange. Men idag är de allra flesta moderna börser digitala.

Den bakomliggande principen är dock fortfarande densamma.

Institutionella och professionella investerare, som banker, fondförvaltare eller väldigt engagerade privata investerare, sätter sina egna köp- och säljpriser. Deras prissättning kommer vanligtvis att påverkas av nuvarande priser, men prissättningen är helt upp till dem. Dessa orders går alla till börsens orderbok, som består av en lista över alla köp- och säljintressen.

Köpare och säljare i orderboken matchas sen av ett elektroniskt system, som också slutför ordrarna.

Ett enkelt exempel

En köpare vill köpa 200 aktier i det fiktiva företaget Utsökt lemonad AB. Baserat på köparens analys och kunskap om att alla andra betalar 98 - 102 kr/aktie, är köparen villig att betala 100 kr per aktie och registrerar det i orderboken.

Om det finns någon som redan vill sälja 200 aktier för 100 kr i orderboken så är enkelt. Men det är inte alltid så pass smidigt.

Låt oss säga att det istället finns en person som säljer 100 aktier för 99 kr, vilket är lägre än köparens pris. Bra!

Vår köpare vill dock ha 200 aktier. Det finns en annan säljare av 100 aktier men den säljaren vill ha ett högre pris: 101 kr. Dessa två säljare kan komma att matchas elektroniskt till ett genomsnittligt pris på 100 kr per aktie och fullfölja beställningen.

Vad händer om det inte finns tillräckligt många säljare att uppfylla för 100 kr per aktie och de enda som säljer vill ha 102 kr? En köpare som verkligen vill ha aktierna kommer att lägga en ny order på 102 kr och betala mer. Det är så marknadspriset stiger.

På en aggregerad nivå skapas och förflyttas marknadspriset på en aktie av de senaste transaktionerna såsom denna.

Tänk om köparen tycker att bolaget är övervärderat och inte vill betala ett öre mer än 85 kr per aktie, medan alla andra betalar runt 100 kr? Köparen kan givetvis lägga den beställningen i orderboken ändå och vänta och se om någon vill sälja. Det är osannolikt om inte förhållandena ändras, men det kan hända.

En enstaka köpares åsikt och låga pris kommer normalt inte att ha någon direkt inverkan på marknadspriset förrän någon faktiskt säljer för 85 kr per aktie.

Marknadsgaranter

Orderboken är huvudmetoden för att effektivt matcha köp- och säljordrar. Men de flesta börser har också andra mekanismer för att hålla transaktionerna igång på ett smidigt sätt.

Det är här marknadsgaranter kommer in.

Marknadsgaranter, eller market makers på engelska, är finansiella företag som går med på att ta den andra sidan av en order för vissa aktier. De hjälper till att göra marknaderna mer likvida, vilket innebär att alla kan köpa och sälja relativt snabbt. Likviditet är den utsträckning en marknad låter dig köpa och sälja dina aktier till stabila priser.

På en likvid marknad kan du köpa och sälja utan att tänka så mycket på vad som händer om din order inte matchas, eller om dina transaktioner dramatiskt förändrar priserna. Marknadsgaranterna möjliggör ett konstant flöde av utbud och efterfrågan. Köpare behöver inte vara beroende av att det finns tillgängliga säljare i exakt det ögonblick de vill köpa och vice versa.

Marknadsgaranter fastställer en spread som består av ett lägre pris de kommer att köpa till och ett högre pris de kommer att sälja till.

Köp: Jag köper den här aktien av dig för exempelvis 99 kr

Sälj: Jag säljer samma aktie till dig för exempelvis 101 kr

Marknadsgaranter tar inte en positiv eller negativ ställning till de tillgångar de täcker. Istället siktar de på att föbli neutrala och tjäna pengar på skillnaden mellan deras köp- och säljpris.

Det finns många olika typer av marknadsgaranter och deras exakta roll och skyldigheter varierar i olika länder och på olika börser. Det finns dock vanligtvis begränsningar för den transaktionsstorlek de måste genomföra. 

Marknadsgaranter är mellanhänder, men mycket användbara sådana.

Limitorder och stop loss

Vissa investeringsplattformar låter dig sätta ditt eget pris i orderboken också. Detta kallas för  limitorder och stop loss. Med en limitorder ställer du in vilket pris du är villig att köpa eller sälja till och din order läggs när marknadspriset når den nivån eller bättre.

Med en stop loss sätter du ett pris du vill sälja din aktie till och din order läggs automatiskt om priset sjunker till den nivån.

Nu har du koll på det mesta

Det här var en enkel översikt över hur aktiehandel fungerar. Efter århundraden av finansiell innovation så finns det givetvis nyanser och undantag som vi inte har nämnt, som skulle kunna fylla många läroböcker!

Men nu har vi gått igenom hur den grundläggande processen ut: priser som drivs av en orderbok och marknadsgaranter som ser till att processen ständigt löper på. 💪

Freetrade ger inte investeringsråd och enskilda investerare måste fatta sina egna beslut eller söka oberoende rådgivning. Värdet på dina pengar kan gå upp såväl som ner och du kan få tillbaka mindre än din ursprungliga investering.

Freetrade Europa AB (org. nr 559285-0696) är auktoriserat och reglerat av Finansinspektionen.

Copyright © 2023 Freetrade Med ensamrätt.

Postadress:
Freetrade Europa AB
Vasagatan 7
111 20 Stockholm, Sverige

Ladda hem appen för att börja investeraInvesteringar innebär en risk.