Hur påverkar räntorna min investeringsportfölj?

David Kimberley
Published
January 10, 2023
Hur påverkar räntorna min investeringsportfölj?

Centralbankernas beslut har stort inflytande på aktiemarknaden.

Räntor är ett av de mest omtalade fenomenen i finansvärlden.

Vi påminns om räntor hela tiden, oavsett om det är på ekonominyheterna eller på kontoutdraget hos banken.

Det är helt enkelt för att räntor är en viktig nyckelfaktor för hur ekonomin fungerar.

Vad är en ränta?

När en nyhetsreporter pratar om räntor, menar de troligtvis inte räntan du får på ditt sparkonto.

Istället menar de sannolikt de räntor som centralbankerna sätter.

Nästan alla länder i världen har en centralbank. Sveriges centralbank är Riksbanken och i USA är det Federal Reserve.

Centralbankerna har flera olika uppdrag, men de två huvudsakliga uppdragen är att bedriva penningpolitik genom att 1) kontrollera tillgången på pengar och 2) sätta räntor.

Dessa räntor är viktiga eftersom de bestämmer vilken ränta andra banker får när de lånar från centralbankerna.

Lägre räntor kommer att föras vidare till konsumenterna, vilket gör det lättare att låna pengar. Det omvända gäller också: högre centralbanksräntor gör det dyrare att låna.

Hur påverkar räntan min portfölj?

Förändringar i räntan kommer att påverka olika typer av tillgångar på olika sätt.

Det betyder att sammansättningen av din portfölj avgör hur räntorna påverkar dina investeringar.

Hur påverkar räntor aktiekurserna?

Lägre räntor leder generellt till att aktiekurserna stiger. Det finns två huvudorsaker till detta.

För det första kan företag få billigare tillgång till kredit eftersom de kan låna till låg ränta. Det betyder att de kan spendera pengar mer fritt och använda dem för att växa.

Eftersom aktiekurserna är starkt knutna till företagets resultat, är det mer sannolikt att ett växande företag kommer att se aktiekursen stiga.

När räntorna är låga är det lättare att låna pengar, vilket leder till att mängden kontanter som cirkulerar i ekonomin ökar – något som i sin tur ökar sannolikheten för inflation. Även detta fenomen kan få aktiekurserna att stiga när räntorna är låga. 

Ovanstående konsekvenser av lägre räntor bidrar till högre aktiekurser eftersom en investerare som har tillgång till mer pengar vill göra något med pengarna. Att investera i aktier är en av de saker de sannolikt kommer att göra om de vill öka sin förmögenhet.

Högre inflationsnivåer uppmuntrar till aktieinvesteringar –  att köpa aktier är ett vanligt sätt att skydda sig mot den negativa effekt som inflationen har på din förmögenhet.

Naturligtvis är det omvända också sant. När räntorna är högre så ökar inte aktiekurserna särskilt mycket eftersom alla trender som nämns ovan är omvända.

Börsen är dock kraftigt diversifierad, med ett stort antal bolag som är verksamma inom en mängd olika sektorer. Det betyder att räntorna inte kommer att ha samma effekt på varje enskilt företag.

Till exempel kan banker se sina aktiekurser stiga i en miljö med högre räntor eftersom de förväntas tjäna mer pengar på sina utlåningstjänster.

Hur påverkar räntorna priset på obligationer?

Obligationspriser tenderar att korrelera starkt med ränteförändringar.

Enkelt uttryckt kommer lägre räntor att leda till högre obligationspriser men lägre obligationsräntor.

Anledningen till detta är att när räntorna faller börjar folk köpa obligationer när de letar efter säkra tillgångar som kommer att betala dem en högre ränta än att spara pengar på banken.

Detta leder till en ökad efterfrågan på obligationer, vilket ökar priset på obligationer.

Ett högre obligationspris minskar den potentiella vinsten, dvs avkastningen på obligationen för investeraren.

Återigen är det omvända också sant.

Högre räntor leder generellt till lägre efterfrågan på obligationer. Det betyder att priset på obligationer blir lägre men avkastningen på obligationerna blir högre.

Hur påverkar räntorna fastighetspriserna?

När det kommer till fastigheter påverkas vanliga konsumenter av ränteförändringar genom förändringar i bolåneräntorna.

Räntorna har viss betydelse för hur bolåneräntorna sätts. När bolåneräntorna går upp blir det svårare att låna pengar och, i förlängningen, svårare att köpa fastigheter.

Detta har positiva och negativa effekter för både köpare och säljare.

I takt med att det blir svårare att få ett bolån kan fastighetsägare behöva sänka priset de säljer sin fastighet för, så att det blir mer överkomligt för potentiella köpare. Resultatet av detta är att det kan bli billigare för dig att köpa hus när räntorna är högre.

Nackdelen är att eftersom det är dyrare att låna kontanter kanske du inte vill eller kan ta ett bolån. Om detta händer kommer fler att vilja hyra sin bostad, något som är bra för alla som äger hyresrätter.

Freetrade ger inte investeringsråd och enskilda investerare måste fatta sina egna beslut eller söka oberoende rådgivning. Värdet på dina pengar kan gå upp såväl som ner och du kan få tillbaka mindre än din ursprungliga investering.

Freetrade Europa AB (org. nr 559285-0696) är auktoriserat och reglerat av Finansinspektionen.

Copyright © 2023 Freetrade Med ensamrätt.

Postadress:
Freetrade Europa AB
Vasagatan 7
111 20 Stockholm, Sverige

Ladda hem appen för att börja investeraInvesteringar innebär en risk.