Kontantbonus för rekommendationer - Regler och villkor 

Giltighetsperiod: 1:a mars 2024 - 30:e april 2024

Klicka här för att komma till kampanjsidan.

Introduktion


1. Freetrade Europa AB:s ("Freetrade", "vi", "oss" eller "vår") kontantbonuskampanj för rekommendationer (“Kampanjen”) erbjuds med förbehåll för dessa regler och villkor för kontantbonus för rekommendationer ("Kampanjvillkoren"). Genom att vidta åtgärder under Kampanjen samtycker du till att vara bunden av dessa Kampanjvillkor. Dessa Kampanjvillkor regleras av svensk lag.

2. Under Kampanjen kommer en kontant summa på 200 SEK ("Kontantbonus") att tilldelas en Avsändare och Mottagare som tillsammans har slutfört en Giltig Rekommendation i enlighet med dessa Kampanjvillkor. I dessa Kampanjvillkor hänvisas tilldelningen av Kontantbonusen till som en "Tilldelning".

3. Kampanjen kommer att vara giltig under Giltighetsperioden om vi inte förlänger den. Vi kan återkalla eller ändra Kampanjvillkoren, i den mån återkallelsen eller ändringen inte är till din nackdel, genom att uppdatera dem på vår webbplats.

4. Alla Freetrade-konton som öppnas kommer att omfattas av Freetrades användarvillkor som finns här.

Att genomföra en Giltig Rekommendation

5. En "Giltig Rekommendation" inträffar när alla steg i (a)-(c) nedan har slutförts:
(a) Avsändaren skickar den delningslänk som tillhandahålls av oss ("Delningslänk") via Freetrade-appen till en Mottagare; (b) Mottagaren använder Delningslänken och genomför en Lyckad Registrering av ett Freetrade-konto; och
(c) Mottagaren anger Avsändarens e-postadress när denne ombeds att göra det.

6. En rekommendation som har uppfyllt kriterierna i (a)-(c) ovan upphör att vara en Giltig Rekommendation om Sändaren eller Mottagaren slutar att uppfylla något av sina behörighetskrav som anges i avsnitt 9 eller avsnitt 11 nedan innan Tilldelningen skett.

7. Rekommendationer och Delningslänkar får inte göras genom offentliga plattformar. Till exempel får Delningslänkar inte delas på offentliga sociala medieplattformar eller forum, såsom publicering på Instagram, Tik Tok, Reddit och YouTube (med undantag för direktmeddelandetjänster). Du måste följa de villkor och policys som finns för den webbplats eller app där en Delningslänk delas. Delningslänkar får endast användas i samband med Kampanjen och inte i något annat syfte.

Hur en Avsändare kvalificerar sig för en kontantbonus

8. För att kvalificera sig för en Kontantbonus måste en person som ger en rekommendation (en "Avsändare"):
(a) uppfylla de behörighetskrav som anges i avsnitt 9; och
(b) ha gjort en Giltig Rekommendation till en Mottagare som uppfyller behörighetskraven i avsnitt 11.

9. Avsändarens behörighetskrav är att de:

(a) är en befintlig kund hos Freetrade;
(b) har genomgått alla våra onboarding-kontroller;
(c) är skattskyldig i Sverige;
(d) har fyllt i ett W-8BEN-formulär;
(e) senast den 30:e april 2024 har ett totalt värde på sammanlagt minst 100 SEK på sina Freetrade-konto(n) och därefter inte gjort en överföring eller ett uttag som gör att beloppet sjunker under 100 SEK innan datumet för Tilldelningen; (f) inte fått tilldelningar från under någon annan Freetrade-kampanj

Hur en Mottagare kvalificerar sig för en kontantbonus 

10. För att kvalificera sig för en Kontantbonus måste en person som tar emot en rekommendation (en "Mottagare"):
(a) uppfylla de kvalificeringskrav som anges i avsnitt 11; och
(b) ha tagit emot och slutfört en Giltig Rekommendation från en Avsändare som uppfyller kraven i avsnitt 9.

11. Mottagarens kvalificeringskrav är att de:
(a) är en familjemedlem eller vän till Avsändaren;
(b) inte är befintlig eller tidigare kund vid tidpunkten då de tar emot Delningslänken;
(c) har använt Delningslänken för att bli kund hos Freetrade och har öppnat ett Freetrade-konto;
(d) har genomgått alla våra onboarding-kontroller;
(e) är skattskyldig i Sverige;
(f) har fyllt i en W-8BEN-formulär;
(g) och har ett totalt värde på sammanlagt inte mindre än 100 SEK på sina Freetrade-konton från och med senast 30:e april 2024 och därefter inte gjort en överföring eller uttag som gör att beloppet faller under 100 SEK innan datumet för Tilldelningen.

Tilldelningen av Kontantbonusen

12. Vi kommer att göra vårt bästa för att tilldela Kontantbonusen inom tjugoåtta (28) arbetsdagar, från det att en Giltig Rekommendation först inträffar enligt avsnitt 5 (a) - (c) ovan, förutsatt att rekommendationen fortsätter att vara giltig på den dagen. Om Tilldelningen inte har utfärdats inom denna tidsram bör du skicka ett e-postmeddelande till hej@freetrade.io.

13. Anställda och konsulter hos Freetrade kan göra en rekommendation i enlighet med dessa Kampanjvillkor, men de är inte berättigade till en Kontantbonus i samband med vår Kontantbonuskampanj.

14. Vi kan vägra att göra en Tilldelning om vi på rimliga grunder anser att Avsändaren och / eller Mottagaren har ägnat sig åt verksamhet som vi anser vara missbrukande, bedräglig eller i strid med dessa Kampanjvillkor.

15. Om en Avsändare eller Mottagare vill ta ut beloppet från Kontantbonusen inom etthundraåttio (180) kalenderdagar från datumet för Tilldelningen, kan vi återkräva, sälja eller avbryta eventuell Kontantbonus som tilldelats den personen eller sälja andra aktier som vi har för den personen och / eller dra av kontanter från deras Freetrade-konto med ett motsvarande värde till Kontantbonusen, i enlighet med tillämplig lag.

Skattekonsekvenser

16. Freetrade ger inte skatterådgivning och gör heller inga bedömningar om din individuella skattemässiga ställning. Du är ansvarig för att förstå din egen skattemässiga ställning i förhållande till dina Freetrade-konton och Tilldelningen av Kontantbonusen.

Klagomål

17. Om du har klagomål avseende Kampanjen bör du kontakta vår kundtjänst på hej@freetrade.io, där ditt klagomål kommer att hanteras i enlighet med vår procedur för klagomål.

More information

Open Banking Complaints

We use a partner called TrueLayer to allow you to top up via bank transfer from within the app, using Open Banking payments. 

When you use this part of the app, TrueLayer is providing the regulated Payment Initiation Service and is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference Number: 901096).  

Great Customer Service is important to TrueLayer. If you are unhappy with any part of TrueLayer’s Payment Initiation Service, the easiest way for them to help resolve your issue is for you to contact their Client Care team via their website by clicking here.