Guldkundsbonus för rekommendationer - Regler och villkor

Giltighetsperiod: [Tre (3) månader från dagen då rekommendationen utfärdades av Freetrade]

Introduktion


1. Freetrade Europa AB:s ("Freetrade", "vi", "oss" eller "vår") guldkundsbonuskampanj för rekommendationer (“Kampanjen”) erbjuds med förbehåll för dessa regler och villkor för kontantbonus för rekommendationer ("Kampanjvillkoren"). Genom att vidta åtgärder under Kampanjen samtycker du till att vara bunden av dessa Kampanjvillkor. Dessa Kampanjvillkor regleras av svensk lag.

2. Under Kampanjen kommer en kontant summa ("Kontantbonus") att tilldelas en person som skickar en rekommendation (“Avsändare”) och den som tar emot en rekommendation (“Mottagare”) som tillsammans har slutfört en giltig rekommendation i enlighet med dessa Kampanjvillkor nedan. I dessa Kampanjvillkor hänvisas tilldelningen av Kontantbonusen till som en "Tilldelning".

3. Kampanjen kommer att vara giltig under Giltighetsperioden om vi inte förlänger den. Vi avgör hur många rekommendationer som vi tilldelar under Giltighetsperioden efter eget gottfinnande. Vi kan återkalla eller ändra Kampanjvillkoren, i den mån återkallelsen eller ändringen inte är till din nackdel, genom att uppdatera dem på vår webbplats.

4. Alla Freetrade-konton som öppnas kommer att omfattas av Freetrades användarvillkor som finns här.

Att genomföra en Giltig Rekommendation

5. En "Giltig Rekommendation" inträffar när alla steg i (a)-(c) nedan har slutförts:
(a) Avsändaren skickar den delningslänk som tillhandahålls av oss ("Delningslänk") via Freetrade-appen eller via e-post till en Mottagare under Giltighetsperioden;
(b) Mottagaren använder Delningslänken och genomför en lyckad registrering av ett Freetrade-konto; och
(c) Mottagaren anger Avsändarens e-postadress till Freetrade när denne ombeds att göra det.

6. En rekommendation som har uppfyllt kriterierna i (a)-(c) ovan upphör att vara en Giltig Rekommendation om Sändaren eller Mottagaren slutar att uppfylla något av sina behörighetskrav som anges i avsnitt 9 eller avsnitt 11 nedan innan Tilldelningen skett.

7. Rekommendationer och Delningslänkar får inte göras genom offentliga plattformar. Till exempel får Delningslänkar inte delas på offentliga sociala medieplattformar eller forum, såsom publicering på Instagram, Tik Tok, Reddit och YouTube (med undantag för direktmeddelandetjänster).
Du måste följa de villkor och policys som finns för den webbplats eller app där en Delningslänk delas. Delningslänkar får endast användas i samband med Kampanjen och inte i något annat syfte.

Hur en Avsändare kvalificerar sig för en kontantbonus

8. För att kvalificera sig för en Kontantbonus måste en Avsändare:
(a) uppfylla de behörighetskrav som anges i avsnitt 9; och
(b) ha gjort en Giltig Rekommendation till en Mottagare som uppfyller behörighetskraven i avsnitt 11 under Giltighetsperioden.

9. Avsändarens behörighetskrav är att de:

(a) är en befintlig kund hos Freetrade;
(b) har genomgått alla våra onboarding-kontroller;
(c) är skattskyldig i Sverige;
(d) har fyllt i ett W-8BEN-formulär;
(e) har ett totalt värde på sammanlagt minst 50 000 SEK på sina Freetrade-konto(n) när den Giltiga Rekommendationen genomförs; 
(f) har tilldelats en Delningslänk under Giltighetsperioden.

Hur en Mottagare kvalificerar sig för en kontantbonus 

10. För att kvalificera sig för en Kontantbonus måste en Mottagare:
(a) uppfylla de kvalificeringskrav som anges i avsnitt 11;
(b) ha tagit emot och slutfört en Giltig Rekommendation från en Avsändare som uppfyller kraven i avsnitt 9; och
(c) sätta in minst 50 000 SEK eller mer (det “Kvalificerande Beloppet”) under Giltighetsperioden.

11. Mottagarens behörighetskrav är att de:
(a) är en familjemedlem eller vän till Avsändaren;
(b) inte är befintlig eller tidigare kund vid tidpunkten då de tar emot Delningslänken;
(c) har använt Delningslänken för att bli kund hos Freetrade och har öppnat ett Freetrade-konto;
(d) har genomgått alla våra onboarding-kontroller;
(e) är skattskyldig i Sverige;
(f) har fyllt i en W-8BEN-formulär; and
(g) och har satt in åtminstone det minsta Kvalificerande Beloppet under Giltighetsperioden.

Värde på Tilldelningen för Mottagare och Avsändare

12. En Tilldelning på 1 000 SEK till Mottagare som sätter in pengar på sitt Freetradekonto i enlighet med Kampanjvillkoren ovan; och

13. En Tilldelning på 1 000 SEK till Avsändare som har slutfört en Giltig Rekommendation och som kvalificerar sig för en Tilldelning.

Tilldelningen av Kontantbonusen

14. Vi kommer att göra vårt bästa för att tilldela Kontantbonusen inom tjugoåtta (28) arbetsdagar, från det att en Giltig Rekommendation först inträffar enligt avsnitt 5 (a) - (c) ovan, förutsatt att rekommendationen fortsätter att vara giltig på den dagen. Om Tilldelningen inte har utfärdats inom denna tidsram bör du skicka ett e-postmeddelande till hej@freetrade.io.

15. Anställda och konsulter hos Freetrade kan göra en rekommendation i enlighet med dessa Kampanjvillkor, men de är inte berättigade till en Kontantbonus i samband med vår Kontantbonuskampanj.

16. Vi kan vägra att göra en Tilldelning om vi på rimliga grunder anser att Avsändaren och / eller Mottagaren har ägnat sig åt verksamhet som vi anser vara missbrukande, bedräglig eller i strid med dessa Kampanjvillkor.

17. Om Avsändaren och/eller Mottagaren gör en överföring eller försöker ta ut från den Kvalificerande Beloppet och/eller Tilldelningen innan Giltighetsperiodens slut, så förbehåller vi oss rätten att avbryta eventuell utbetalning av Kontantbonus och/eller dra av kontanter motsvarande Tilldelningen från kundens Freetradekonto, i enlighet med tillämplig lag. Om Mottagaren deltar i flera Freetradekampanjer samtidigt, så kommer Mottagaren endast att vara berättigad till Tilldelning under en av kampanjerna. Mottagaren kommer i sådana fall att ges den Tilldelning med högst värde från endera kampanjen.

18. Om en Avsändare eller Mottagare vill ta ut beloppet från Kontantbonusen inom etthundraåttio (180) kalenderdagar från datumet för Tilldelningen, kan vi återkräva, sälja eller avbryta eventuell Kontantbonus som tilldelats den personen eller sälja andra aktier som vi har för den personen och / eller dra av kontanter från deras Freetrade-konto med ett motsvarande värde till Kontantbonusen, i enlighet med tillämplig lag.

Skattekonsekvenser

19. Freetrade ger inte skatterådgivning och gör heller inga bedömningar om din individuella skattemässiga ställning. Du är ansvarig för att förstå din egen skattemässiga ställning i förhållande till dina Freetrade-konton och Tilldelningen av Kontantbonusen.

Klagomål

20. Om du har klagomål avseende Kampanjen bör du kontakta vår kundtjänst på hej@freetrade.io, där ditt klagomål kommer att hanteras i enlighet med vår procedur för klagomål.

More information

Open Banking Complaints

We use a partner called TrueLayer to allow you to top up via bank transfer from within the app, using Open Banking payments. 

When you use this part of the app, TrueLayer is providing the regulated Payment Initiation Service and is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference Number: 901096).  

Great Customer Service is important to TrueLayer. If you are unhappy with any part of TrueLayer’s Payment Initiation Service, the easiest way for them to help resolve your issue is for you to contact their Client Care team via their website by clicking here.